Loftisolering

Så er det officielt! Energitilskuddet er vedtaget og gælder fra i dag den 15. oktober 2020. Du kan få tilskud til både isolering, vinduer, varmepumpen og ventilation med varmegenvinding. Som noget helt nyt stilles der også krav til, at du har et gyldigt energimærke på hånden, men det kan du forresten også søge tilskud til at få udarbejdet. Få svar på alle detaljerne om energitilskuddet her.

Nu er der 245 millioner kroners gode grunde til at få energirenoveret boligen. Det er nemlig det beløb, der er sat af som et økonomisk tilskud til de boligejere, der ønsker at energirenovere helårsboligen. Bag ordningen står Energistyrelsen, som denne torsdag har åbnet op for ansøgninger til den første runde af energitilskuddet.

Hvem kan søge om energitilskud?

Bor du i en helårsbolig, hvor du påtænker at gennemføre et energiforbedringsprojekt, der vil resultere i enten energibesparelser og energieffektivisering, samt reduktion i anvendelsen af fossile brændstoffer, så kan du søge om energitilskud. Det er vigtigt, at du bor i en bolig, der er registreret som helårsbolig i BBR-registreret.

Personer og foreninger, der kan søge puljen:

 • Privatpersoner
 • Private andelsboligforeninger eller moderejendomme for bebyggelser er opdelt i ejerlejligheder, der anvendes som helårsboliger
 • Virksomheder, dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskaber), foreninger, legater eller selvejende institutioner, samt almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

Hvad kan der søges om energitilskud til?

Som noget nyt vil det være muligt at søge om tilskud til energimærkning, hvis energimærkningen skal benyttes i forbindelse med ansøgning til energitilskud. Nogle af energiforbedringstiltagene, som eksempelvis tilskud til isolering og vinduer kan også kræve, at du fremlægger et gyldigt energimærke. Har du ikke dette energimærke kan du også søge om tilskud til dette i samme ombæring. Udover energimærkning kan du søge tilskud til:

1) Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende:

 1. Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
 2. Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 3. Isolering af terrændæk.
 4. Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
 5. Udskiftning af facadevinduer.
 6. Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.).
 7. Udskiftning af ovenlysvinduer.
 8. Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

2) Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger, jf. § 13.

For at få energitilskud til konvertering til varmepumpe skal flere betingelser være opfyldt:

 • Konvertering til varmepumpe skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, og din bolig skal være beliggende uden for et fjernvarmeområde.
 • Varmepumpen skal have A++ eller A+++ og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.

3) Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende følgende tiltag, jf. § 14:

 1. Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
 2. Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
 3. Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

OBS: Energiforbedringstiltaget skal være gennemført ved køb og arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed.

En VE-godkendt installatør
Energistyrelsens VE-godkendelsesordning er en ordning, der giver installatør- eller montørvirksomheder papir på, at de kan installere vedvarende energianlæg af høj kvalitet.

Hvornår kan der søges om energitilskud?

Deadline for, hvornår der kan søges om energitilskud er rykket lidt rundt, ligesom at tilskuddet har ændret udseende en del gange. Men nu er ordningen på plads. Der vil komme flere runder henover de næste par år, hvor du kan søge om tilskud til energiforbedringerne. Den første runde er åben fra d.d. og kan altså søges fra den 15. oktober 2020.

Hvad med andre ordninger?
Du kan ikke få både tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Der findes nemlig også andre ordninger:

Håndværkerfradrag: Der er håndværkerfradrag på håndværkerens løn, når du energirenoverer boligen. Fradraget er på 12.500 kr. pr. person over 18 år i 2020 og 2021.

Skrotningsordning: Når du skrotter dit gamle fyr kan du købe en varmepumpe på abonnement og via denne ordning få et indirekte tilskud i på regningen.

Hvordan søger jeg om energitilskud?

For at få energitilskud kan man via Energistyrelsens hjemmeside tilgå en ansøgningsportal udarbejdet til formålet.

Du skal søge tilskud, FØR du går i gang med dit projekt. Du kan ikke få tilskud, når du først har købt materialer eller underskrevet en aftale med håndværkeren.

 • Step 1: Beregn dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner her.
 • Step 2: Få fat i et energimærke, hvis ikke du har et gyldigt på hånden. Som noget nyt skal du nemlig bruge et energimærke til at søge om energitilskud (dog ikke til varmepumper)
 • Step 3: Find dine dokumenter frem:
 • Step 4: Søg tilskud i Energistyrelsens ansøgningsportal
 • Step 5: Afvent svar fra Energistyrelsen, da du ikke må påbegynde renoveringen før du hører fra Energistyrelsen, om og hvor meget du får i tilskud. Kilde: Energistyrelsen
 • Step 6: Find en håndværker, der kan udføre opgaven

Når du har fået tilsagn om tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt. Det er derfor en god ide at søge tilskud allerede nu, selvom du f.eks. først vil udføre din boligforbedring næste sommer. Det er Energistyrelsen, der vurderer, om de indsendte ansøgninger er rettidige og om der er behov for yderligere dokumentation til sagsbehandlingen. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge de er modtaget.

Hvornår skal jeg bruge et gyldigt energimærke?

Som noget nyt skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012, hvis du skal benytte dig af energitilskuddet. Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe. Grunden til, at du skal have et gyldigt energimærke på hånden er, at Energistyrelsen bruger de varmetabsberegninger – også kaldet U-værdien – der fremgår af energimærket til at udregne tilskuddets størrelse.

Du kan i nogle tilfælde også søge tilskud til energimærkningen, men du kan kun få tilskud til energimærkning hvis du også får tilskud til renovering.

Tilskudssatserne til energimærkning, når det ydes til energiforbedringsprojektet er:

 1. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-9.999 kr. kan der ydes et tilskud på 3.000 kr. til energimærkning af bygninger.
 2. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 10.000-14.999 kr. kan der ydes et tilskud på 2.000 kr. til energimærkning af bygninger.
 3. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 15.000-19.999 kr. kan der ydes et tilskud på 1.000 kr. til energimærkning af bygninger.

Hvor meget kan man få i energitilskud?

Der gives et fast beløb i tilskud, afhængigt af størrelse og typen af energiforbedringen, du udfører. Energistyrelsen henter bygningens opvarmede areal i BBR ud fra din adresse. Tilskud beregnes ud fra arealer, længder samt forventelig tilstand af vinduer, isolering, ventilation samt type af varmekilde, som vi estimerer ud fra bygningens BBR-data.

I ansøgningen har du mulighed for selv at justere disse data for at få mere præcise beregninger.

Vi har samlet nogle eksempler på tilskudsmulighederne her:

Tilskudssatser for efterisolering af uudnyttet tagrum

tilskud-isolering

Tilskudssatser for konvertering til luft-til-vand varmepumpe

tilskud-varmepumpe

Tilskudssatser for ventilation

tilskud-ventilation

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

61 Kommentarer

 1. Jeg bor i en fredet gammel ejendom uden energimærkning. Er man således udelukket for at ansøge?

 2. Hej jeg vil ger havde nye vinduer og og to udvendige døre skiftet da di er gamle

 3. Hvis man som virksomhed, (ikke I/S) ønsker at konvertere til en luft til vand varmepumpe, så skal man vedhæfte en “De minimis erklæring” betyder det at man så skal have lavet en energimærkning eller er det blot en erklæring der skal underskrives?

 4. Hej
  Forstår jeg det ret, at hvis min bolig er en del af et I/S, så kan virksomheden ikke søge om tilskudsmidler til energiforbedringer i form af en varmepumpe?

  • Hej Karen

   Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter Energistyrelsen direkte med dit spørgsmål på: Mail: [email protected] eller tlf.: 51674305

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 5. Kan man søge om tilskud til nye vinduer og efterisolering som eksisterende vinduer og vægge og så ændre antal og størrelse på vinduer og vægge pga større renovation af huset? Hvis ikke alle planlagte forbedringer bliver til noget, som man har fået tilsagn om er tilskudsberettiget, kan man så godt få tilskud til de forbedringer der er udført?

  • Hej Hanne

   Tak for din kommentar. Du kan søge tilskud til de renoveringer, der står i artiklen. Du kan sagtens søge tilskud til mere end ét af de tilskudsberettiget renoveringer. Brug eventuelt Energistyrelsens tilskudsberegner til at danne dig et overblik: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

   Ansøgningsprocessen er delt op i to: 1) Ansøgning om tilsagn og 2) ansøgning om udbetaling. Når ansøgning om tilsagn er godkendt af Energistyrelsen, modtager du et tilsagnsbrev fra Energistyrelsen, og du kan påbegynde arbejdet. Efter endt installation/renovation, kan der indsendes ansøgning om udbetaling af tilskud til Energistyrelsen via ansøgningsportalen. Hvis vilkår for tilsagnet er overholdt, udbetaler Energistyrelsen tilskuddet. Har du ikke lavet renoveringerne, så får du ikke udbetalt denne del.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 6. Hej, jeg vil høre om min energirapport kan bruges når den er udstedt den 4/4-2012 når jeg vil søge om tilskud til ventilation i min bolig med varmegenvending?
  Der står på rapporten at den er gyldig i 10 år.

  vh Murat

  • Hej Murat

   Mange tak for din kommentar. Selvom energimærket er gældende i 10 år, så er det et krav i energitilskuddet, at bygningen skal være energimærket efter 1. oktober 2012. Ønsker du direkte rådgivning fra Energistyrelsen, så er deres oplysninger: Mail: [email protected] eller tlf.: 51674305

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 7. Når der står at jeg kan få x Kr ved udskiftning af vinduer. Er der så tale om en % sats af beløbet der står i beregner eller er det fulde beløb jeg kan få ved udskiftningen.

  • Hej Lars

   Tak for din kommentar på artiklen. Energistyrelsens beregner viser et estimat på, hvad du kan regne med at få i tilskud. I bekendtgørelsen for tilskuddet står der dog, at tilskuddet maksimalt må dække 30 procent af den samlede pris. Det er Energistyrelsen, der står bag udregningerne og dem, der godkender ansøgningerne.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 8. Kristian Emil Uhrenholt - Svar

  Hej
  Vi har lige købt et hus fra 1969, men får først overdraget nøglerne pr. 1/12-2020. Hvordan kan vi komme med i ordningen inden da?
  Kan sælger ansøge og “overdrage” ansøgningen til os, eller kan jeg dokumentere ejerskabet ved en underskrevet købsaftale og ansøge selv?
  Jeg har talt med

  • Hej Kristian

   Tak for din kommentar – og tillykke med huset 🙂

   Som jeg læser bekendtgørelsen, så er det muligt at overdrage en ansøgning ved huskøb. Du kan dog altid kontakte Energistyrelsen direkte på mail: [email protected] eller tlf.: 51674305

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 9. Hvorlang er behandlingstiden fra der er søgt ? iforbindelse med skift til varmepumpe. Mit gasfyr køre på sidste vers 🙂

  • Hej Jesper

   Tak for din kommentar. Energistyrelsen giver dig svar i ansøgningsportalen. Der står, at de ikke kan sige, hvor længe behandlingstiden kommer til at tage, men de regner med, at det maksimalt tager 4 uger.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 10. Kan man få tilskud hvis det alene er glassene i vinduer og terrassedøre som skiftes? Karme og gående rammer er i så god stand at det vil være spild at skifte disse.

  • Hej Carsten

   Mange tak for din kommentar. I bekendtgørelsen fra Energistyrelsen står:

   “Udskiftning af facadevinduer, udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.), udskiftning af ovenlysvinduer og montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.”

   Er du stadig i tvivl, så kan du prøve at kontakte Energistyrelsen direkte på: [email protected] eller tlf.: 51674305

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 11. Hej. Jeg har en energimærkning med gyldighed fra 20/01/2016 – 20/01/2023, og har i 2018 fået gennem renoveret 1. sal, så mit spørgsmål er om denne energimærkning så stadig er gældende, eller om der skal udarbejdes en ny da vi nu vil i gang med stueplanen?

  • Hej Jesper

   Tak for din kommentar. Dit energimærke burde være gyldigt, men da det er en meget specifik sitation vil jeg anbefale dig, at du kontakter Energistyrelsen direkte: Mail: [email protected] eller tlf.: 51674305

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 12. Jeg har den 15. Okt ansøgt om tilskud til varmepumpe (luft til vand).

  Hvornår og hvordan kan jeg forvente svar (mail, e-boks eller andet)?

  • Hej Allan

   Tak for din kommentar. Energistyrelsen giver dig svar i ansøgningsportalen. Der står, at de ikke kan sige, hvor længe behandlingstiden kommer til at tage, men de regner med, at det maksimalt tager 4 uger.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 13. Vi har et parcelhus fra 1989 og hvor vi har lavet en tilbygningen i 2006, vi påtænker at skifte vinduer i den gamle del af huset, kan der søges tilskud til det selv om det ikke er dem alle der skiftes?

 14. Kan man få tilskud hvis man kun skifter selve termoruden (uden karm) fra 2-lags til 3-lags energirude

 15. ønsker at afvikle gasfyr til varmepumpe samt få sat lav energivinduer i ..samt udvendig isolering af gavlvægge

 16. Hej Energihjem support.
  Jeg er i bestyrelsen for en spejdehytte “Knuden Tvis” , som nu benytte oliefyr til opvarmning. Hytten er på 210 m² og bruger olie for ca. 22.000 kr. om året. Vi kunne ønske at få installeret en luft til vand varmepumpe, for at spare på udledning af CO2 m.m. hvorledes skal vi søge om tilskud til denne udskiftning ??
  Selve bygningen er dårlig isoleret, så hertil kunne vi også tænke os at få gjort noget ved.

  • Hej Arne

   Mange tak for din besked. Du kan søge om energitilskud til helårsbeboelse. Jeres spejderhytte skal derfor være registreret som helårsbeboelse før end I kan benytte dig af ordningen. Du kan kontakte Energistyrelsen, hvis du vil vide mere om deres pulje på [email protected] eller telefon: 5167 4305

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 17. Hej jeg bor i en villa lejlighed, dvs. 2 matrikler. stue og 1 sal. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål.
  Kan vi også søge og hvis ja, ska der laves 2 energimærke ordninger.
  Når jeg sætter min adresse ind så får jeg samme tilskudsmulighed som min overbo, skyldes det at beregningen ikke kan skelne mellem de 2 matrikler, men alene giver overslag på hele ejedommen ?

  • Hej Lars

   Mange tak for din kommentar. Hvis det er to forskellige boliger med to forskellige ejere, så skal I søge hver for sig. Søger I som en samlet forening, så skal I ansøge sammen. Hvis I ikke kan finde de rette informationer i Energistyrelsens tilskudsberegner, så vil jeg klart anbefale, at du kontakter dem direkte med spørgsmålet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 18. Hej,
  Jeg vil gerne søge om både udskiftning af vinduer, isolering af gavlvæg, isolering af skråvæge. måske andre arbejder alt AF hængning af hvad energikonsulenten kommer frem til . Skal alle arbejder være udført for at tilskuddet kan udbetales. ? Jeg ville nemlig gerne få arbejdet udført i etaber både af praktiske og likviditets årsager.

  • Hej Jens

   Tak for din kommentar. Først søger du om en forhåndsgodkendelse til projekterne hos Energistyrelsen. Når du har den, kan du derefter – og først derefter – påbegynde renoveringerne. Herefter skal ansøgning – hvor du viser, at renoveringerne er udført – indsendes senest 2 år efter, at Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud. Ligeledes skal ansøgningen indsendes senest 30 dage efter, at projektet er afsluttet. Du har altså 2 år til det.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Enegihjem.dk

 19. Vi har et hus med ca 100 stk punkteret ruder ( Bondehusvinduer ) og 3 Stk Veluxvinduer der også er punkteret kan man få tilskud til at få nye ruder monteret.
  Vh. Torben Johansen
  Præstelodden 14
  8330 Beder

 20. Hej,

  Hvad er det der helt konkret der skal udføres af en virksomhed? Må jeg ikke selv købe en VP og så få en VVS’er og elektriker til at udføre tilslutning til eksisterende varmeanlæg? må jeg ikke selv forberede tilslutning så som at placere inde og ude del hvor det skal være?
  Eller skal jeg købe det hele hos et VVS eller el-installatør firma.
  Det må vel tilslutning der skal udføres VVS og elektriker.

  • Hej Jan

   I bekendtgørelsen til energitilskuddet står: “Energiforbedringstiltaget skal være gennemført ved køb og arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed.”

   Der er dog meget specifikke krav til varmepumpen, ligesom at de fleste håndværkere ikke vil installere et anlæg, de ikke selv har købt og dermed kan stå på mål for kvaliteten af.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 21. Hej Hvorfor har man valgt at kalde det tilskud til energibesparelse, er det ikke nærmere et tilskud for at holde gang i erhvervslivet?

  Jeg kan forstå på tidligere svar her på siden, at materialer og arbejde skal købes igennem det samme firma.

  Hvad så med Tømmerne der selv kan skifte sine vindue, det er ikke en mulighed for ham at gøre det?

  • Hej Helle

   Mange tak for din relevante kommentar, som vi udgiver her på siden. Jeg synes bestemt du kan overveje at kontakte Energistyrelsen – der står bag ordningen – med spørgsmålet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 22. kan man søge om tilskud til vinduer og efterisolering af loftrum,
  Og så efterfølgende at man har fået bevilliget tilskud vælge kun at skifte vinduer, og så selvfølgelig kun få tilskuddet til dette. Eller skal man søge dette hver for sig??
  Går ud fra det er korrekt at man skal investere i et energimærke inden man kan søge og uanset om man får tilsagn om tilskud eller ej??

  • Hej Henrik

   Tak for din kommentar. I Energistyrelsens vejledning til ansøgning står: “Man kan kun få tilskud én gang til det samme energiforbedringstiltag. Hvis man fx får tilsagn om efterisolering af taget, kan man ikke søge om dette tiltag igen i et efterfølgende projekt. Man kan dog godt søge om loft i et projekt, og om vinduer i et andet projekt på et senere tidspunkt.”

   Til alle renoveringer – minus varmepumper – kræver det et gyldigt energimærke. Hvis du ønsker at ansøge om tilskud til omkostningen til udarbejdelse af energimærkningen, som der gives tilskud til, så afkrydser du det blot i afkrydsningsfeltet i ansøgningskemaet. Ansøgningsskemaet finder du på Energistyrelsens hjemmeside: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 23. HVOR FINDER JEG EN KONSULENT, DER KAN VARETAGE ENERGIMÆRKNING? – OG HAR i NOGEN, SOM i KAN ANBEFALE?

 24. Hej
  Er det korrekt forstået, at der på ingen måde gives tilskud til energiforbedring af et sommerhus, der ikke må benyttes som helårsbolig?

  • Hej Joanna

   Tak for din kommentar. Ja det har du, du ret i. Tilskuddet gælder kun for bygninger, der bruges som helårsbeboelse. Du kan dog benytte dig af det grønne håndværkerfradrag, hvis: Sommerhuset bruges som fritidsbolig af ejeren og at du betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen. Læs mere om det grønne håndværkerfradrag her: https://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 25. Hvorledes ser en “ansøgererklæring” ud – er det blot en kortfattet beskrivelse af de arbejder man ønsker at udføre, eller er der nogle formalia der skal følges.

 26. Er tilskuddet skattepligtig???

  • Hej Ole

   Tak for din kommentar. Energitilskuddet er skattefrit og vil i de fleste tilfælde blive overført til din konto, når tilskudskontrakt og dokumentation for det udførte arbejde er sammenholdt og godkendt af Energistyrelsen. Det er Energistyrelsen, der står bag tilskuddet, så du kan altid kontakte dem for detaljerne.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 27. Christoffer Fahlmann Karlsen - Svar

  Hej

  Hvis man søger tilskud til udskiftning af vinduer, er det så et krav at arbejdet udføres af en håndværker? Eller kan man få tilskud til materialer, og montere selv?

  • Hej Christoffer

   Tak for din kommentar. Du skal bruge en håndværker til arbejdet og du kan derfor ikke selv udføre udskiftet. I bekendtgørelsen står:

   “Energiforbedringstiltaget skal være gennemført ved køb og arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 28. Hvor kan jeg finde ansøgningsskema for tilskud til energispare tilskud til varmepumpe?

 29. Apropos: 1) Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende:
  h) Det er ikke lovlig at montere nye vinduer med et lag glas, så derfor eksisterer muligheden “eller nyt vindue” ikke

  Apropos: Hvornår skal jeg bruge et gyldigt energimærke?
  For det første er en U-værdi og en varmetabsberegning ikke det samme. U-værdier indgår i en varmetabsberegning og også grundlaget for beregningen af varmetabet igennem f.eks. en væg i energimærket. U-værdien fremgår ikke af det energimærke, som husejeren får på skrift eller som pdf – med mindre de går ind i beregningskernen bag energimærket. Men det er måske det, I mener, at Energistyrelsen gør, når de behandler ansøgningen?

  Apropos: Vi har samlet nogle eksempler på tilskudsmulighederne her:
  Jeg går ud fra, at det er U-værdien for loftet op mod det uudnyttede tagrum, som I har med i skemaet?

  Hvis energimærke ikke er nødvendig til varmepumpe, er det vel heller ikke til ventilationsanlæg?

  • Hej Susie

   Tak for dine gode spørgsmål. Energistyrelsen laver tilskudsberegningerne til vinduer ud fra flere forskellige parametre. Ønsker du at gå ned i beregningen kan du finde ligningen for udregning og værdierne i bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1467

   Energistyrelsen har lavet denne energiberegner, der giver et indblik i, hvad du kan forvente at få i tilskud: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

   På Energistyrelsens hjemmeside står: “For at søge tilskud skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012. Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe” – jeg vil derfor anbefale, at du kontakter dem angående yderligere uddybning i forhold til ventilationsdelen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 30. Kan man søge om tilskud til MATERIALERNE til f.eks. efterisolering af ubenyttet loft og udskiftning til energirigtige vinduer – hvis man SELV udfører arbejdet eller skal det anvendes en håndværker?

  På forhånd tak

  Mvh. Mads

  • Hej Mads

   Tak for din kommentar. Du skal bruge en håndværker til arbejdet og du kan derfor ikke selv udføre det. I bekendtgørelsen står:

   “Energiforbedringstiltaget skal være gennemført ved køb og arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 31. Har pt. Elvarme. Kan jeg få tilskud til luft-luft-varmepumpe?

  • Hej Torben

   Mange tak for din kommentar. Der gives desværre ikke tilskud til luft til luft-varmepumper. Det er luft til vand eller luft til jord pumper, du kan få tilskud til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

Luk