Skrotningsordning vedtaget

Fra 1. oktober 2020 træder skrotningsordningen i kraft. Den tager dog en anderledes form end først forventet. I stedet for et kontant tilskud, når du udskifter det gamle olie- eller naturgasfyr med en grøn varmekilde, udmøntes skrotningsordningen i stedet for som et abonnement på varmepumpen, du får installeret. Og du skal ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren, der udfører installationen. Er du også en smule forvirret, så bare rolig. Vi ser nærmere på den vedtaget skrotningsordning her.

Tilbage i juni 2020 blev alle Folketingets partier enige om, at danskerne skulle have et økonomisk skub, så de gamle olie- og naturgasfyr kunne udfases. Det skulle ske med stigende afgifter og en ny skrotningsordning, der efter sigende skulle udløse et kontant tilskud, når fyret blev skrottet til fordel for en grøn varmekilde som grøn fjernvarme eller en varmepumpe. Nu er skrotningsordningen vedtaget, men indholdet er langt fra som først antaget.

Du får nemlig ikke et kontant tilskud, når olie- eller naturgasfyret skrottes. Til gengæld kan du få et abonnement på varmepumpen, når den erstatter det gamle fyr.

Vær opmærksom på
Ordningen gælder kun for luft-til-vand eller væske-til-vand varmepumper.
Energistyrelsen anbefaler også, at der installeres en så energieffektiv varmepumpe, som muligt. Det kan leverandøren danne sig et overblik over på Energistyrelsens varmepumpeliste her.

Få varmepumper på abonnement

Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, hvor energitjenesteleverandøren – altså firmaet, der skal levere og installere din varmepumpe – påtager sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. En energitjenesteleverandør er en prædefineret varmepumpeinstallatør, der lever op til en lang række krav fra Energistyrelsen. Kravene til energitjenesteleverandørerne kan du læse mere om her.

Som kunde betaler du selv typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for leveret varme til bygningen. Du skal altså ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren gøre.

Hvem kan benytte sig af skrotningsordningen?

Bor du i et eksisterende fjernvarmeområde eller i et område, der er udlagt til fjernvarme, så kan du ikke benytte dig at ordningen. Boligen, hvor varmepumpen installeres, skal også anvendes som helårsbeboelse. Helt konkret står, at skrotningsordningen tilfalder:

”Bygninger i områder uden for eksisterende eller besluttet udlagte fjernvarmeområder, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse, herunder helårshuse, sommerhuse, som lovligt anvendes som helårsbeboelse, helårshuse med liberalt erhverv, m.v.”

Du kan naturligvis også kun optage en varmepumpe på abonnement, når du samtidig udskifter det gamle olie- eller gasfyr.

Hvad får jeg tilskud til?

Det er installationsomkostningerne som du gennem abonnementsordningen får et tilskud til. Samtidig får du en delvis dækning af energitjenesteleverandørernes omkostninger til indkøb af varmepumper, der installeres som abonnementsløsning i din bolig.

Vær opmærksom på
Der kan maksimalt installeres én varmepumpe per adresse.

Hvor mange kroner og øre kan jeg få?

Energitjenesteleverandøren kan maksimalt opnå 25.000 kr. pr. varmepumpe. Samtidig kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre 45 procent af de støtteberettigede omkostninger. For at gøre regnestykket lidt mere kompliceret, så skal den såkaldte referenceinvestering, som er 3.500 kr. ved konvertering af oliefyr og 5.000 kr. ved konvertering af gasfyr, fratrækkes prisen.

Eksempel 1 med varmepumpe-indkøbspris på 60.000 kr. og konvertering af oliefyr

60.000 kr. (indkøbspris) – 3.500 kr. (referenceinvestering) = 56.500 kr.

56.500 * 0,45 (maks. beløb for støtteberettigede omkostninger) = 25.425 kr.

Det betyder, at der gives 25.000 kr., da tilskuddet holder sig under den
tilladte tilskudsintensitet og den øvre grænse 25.000 kr.

Eksempel 2 med varmepumpe-indkøbspris på 50.000 kr. og konvertering af gasfyr

55.000 kr. (indkøbspris) – 5.000 kr. (referenceinvestering) = 50.000 kr.
50.000 * 0,45 (maks. beløb for støtteberettigede omkostninger) = 22.500

Det betyder, at der gives 22.500 kr. i tilskud.

Hvor hurtigt får man svar på ansøgningen?

Det er energitjenesteleverandøren, der ansøger om abonnementsordningen. Når leverandøren har indgået en kontrakt med dig som kunde, indsender han en ansøgning via Energistyrelsens ansøgningsportal. (Indsæt link) Dette gøres inden installationen.

Efter at have installeret varmepumpen og skrottet olie- eller gasfyret anmoder leverandøren om at få udbetalt tilskud svarende til tilsagn, der tidligere er modtaget. Herefter godkender Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt.

Vær opmærksom på
Vær opmærksom på, at skrotningsordningen gives til dig som kunde indirekte.

Kravene til energitjenesteleverandørerne

For at blive prækvalificeret som energitjenesteleverandør, der kan optage varmepumpe-abonnements for kunder, skal der bruges VE-godkendte installatørvirksomheder. VE-godkendelsesordningen er en garanti for forbrugerne for, at deres VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt

Samtidig skal leverandørerne leve op til disse krav:

 1. Et organisatorisk set-up, der kan håndtere både installation, service og administration af varmepumpen og forholdet til varmekunden.
 2. Rådighed over den fornødne kapital eller har indgået aftale med en investor om som minimum at kunne installere 100 varmepumper.
 3. Erfaring med installation og service af husstandsvarmepumper.
 4. Som minimum mulighed for at tilbyde abonnementsløsninger i én region.
 5. Energitjenesteleverandøren installerer en hovedmåler til elafregning.
 6. Energitjenesteleverandøren varetager ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år, og varetager indkøb, installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af varme.
 7. Energitjenesteleverandøren tilbyder en prisstruktur opdelt i:
  – Prisen på varmekundens abonnement angivet i kr. per år
  – Afregning per kWh leveret varme
  – Varmekundens engangsbetaling på installationstidspunktet
 8. Energitjenesteleverandøren har en standardkontrakt, der indeholder oplysninger om vilkår for udtrædelse, fakturering, regulering, minimumsafregning, elafregning, el-leverandør samt mulighed for ændring af kontraktvilkårene i kontraktperioden.

Læs uddybende om kravene her.

Skrotningsordningen træder i kraft 1. oktober 2020. Der er endnu ikke lavet en samlet oversigt over godkendte energitjenesteleverandører, men du kan forhøre dig direkte hos firmaerne for mere information.

For mere information om Skrotningsordningen kan du også rette direkte henvendelse til [email protected].

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

10 Kommentarer

 1. Det er helt ikke en særlig transparent ordning udover, at skrotningspræmien for olie er 3500 kr og at alle varmepumper kommer til at koste minimum 55.000 kr så de store firmaer kan få knap 50 % i støtte ! Vi ved godt hvem der kommer til at tjene på dette og det er ikke skatteyder der kommer til at betale 50% af varmepumpens pris up-front og så løbende kan få lov til via abonnement at betale for hele investeringen samt service…Det tog hele 2020 at lave sådan noget makværk og se hvilket misfoster der kom ud af det..

 2. Beregninger viser, at jeg skal bruge en 16KW luft til vand enhed og den er stor.
  Investering kr. 130.000 med moms uden andre ændringer i huset.
  Der oplyses forventet levetid på 10-12 år max…
  Ombygningen af et 197x parcelhus er ekstremt, hvis huset skal opvarmes med luft til vand, pga. lav fremløbs temperatur.
  Luft til vand varme støjer og eneste placeringsmulighed er lige udenfor soveværelses vinduet.
  Støj og økonomi i ombygning at 197x parcelhus hænger på ingen måde sammen med tilskuddet.
  Hvilke afgifter kommer der på gas og olie fremadrettet ?

  • Hej Per,
   Tak for din henvendelse. Jeg ved at regeringen vil skrue på netop afgifterne til rumopvarmnig med fossile brændsler og det er varslet at satsen for rumvarmeafgiften for fossile brændsler forhøjes fra 56,7 kr. pr. gigajoule (GJ) til 62,3 kr. pr. GJ og at satsen for elvarmeafgiften nedjusteres fra 15,5 øre pr. kilowatt-time (kWh) til henholdsvis 0,4 øre/kWh for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger, hvilket svarer til EU’s minimumssatser.
   Bedste hilsner
   Maria – Energihjem.dk

 3. Else Marie Juhler Rosendahl - Svar

  Gammelt oliefyr fra 70erne ønskes udskiftet med en luft til vand varmepumpe

  Hvad vil udgifterne være til dette ca? De af Jer angivne priser på 50.000 er jo ikke det min evt. Abonnementspumpe koster.

  • Hej Else Marie,
   Tak for din henvendelse. Jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe koster typisk 90.000-150.000 kr. inkl. installation.. Hvor meget det koster at have varmepumpen på abonnement er jeg desværre ikke bekendt med. Jeg vil anbefale dig at kontakte en af de virksomheder, som kan udbyde varmepumpen på abonnement og høre dem ad.
   Bedste hlisner
   Maria – Energihjem.dk

 4. Hvis jeg ikke vil have varmepumpen på abonnement kan man så ikke få noget tilskud til skrotning af gammel gasfyr???

  • Hej Gitte

   Tak for din kommentar. Hvis det blot er skrotningsdelen og ikke er med en genetablering af en ny, grøn varmekilde, så findes der – mig bekendt – ikke nogle andre ordninger, desværre.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 5. Det er en ommer. Har svært ved at se hvem det tilgodeser, bortset fra de store (dyre) virksomheder med en stor egenkapital. Jeg troede det skulle være en hjælp til forbrugeren og de mindre virksomheder med at få udsluset gassen. Det er det ikke.

 6. Så fik de store lige pillet alt de mindre virksomheder ud af markedet. De der ikke har mulighed for den kabitalbinding. Det er jo en fuldstændig vanvittig ordning.

 7. Sikke noget pladder.
  Det er da den sikreste måde at tage brødet ud af munden på de mindre virksomheder på. Et snedigt administrativt helvede kombineret med krav om massiv kapitalbinding.
  Det fratager kunderne muligheden for at bruge mindre virksomheder med mindre omkostninger pr anlæg og deraf mindre priser.
  Jeg kunne godt tænke mig at vide hvilke rådgivere der har haft idéer og ønsker til udformningen af denne ordning. For der er med sikkerhed ikke nogle mindre virksomheder der ønsker dette.

Luk