Tag

Står man overfor en tagrenovering bør man overveje, om et energirigtigt tag ikke kan være vejen frem. Det er ikke alle, der kender til det, men der findes flere former for energirigtige tagrenoveringer, der kan gøre boligen yderst bæredygtig, og samtidigt reducere varmeregningen betydeligt.

Får man lagt et grønt tag på sin bolig lægges noget der minder om en græsmark oven på eksisterende tagplader bestående af eksempelvis beton eller tagpap. Gevinsten ved et grønt tag er blandt andet taget kan optage en stor mængde nedbør, som herved kan aflaste kloaknettet. Samtidig hjælper vegetationsmåtterne i de grønne tage med at holde på husets varme.

En anden form for energirigtige tage er de såkaldte energitage, hvor solceller eller varmvandssystemer er indbyggede i selve taget og generer solens varmeenergi direkte over i boligens centralvarmeanlæg.

Er man ikke klar til et nyt tag, kan en isolering af tag- eller loftrum også være en energirigtig løsning, der reducerer varmeregningen.

Flere boligejere efterspørger en tagløsning, hvor solceller er integreret i selve tagstenene. Og med god grund. Solcelletagsten er nemlig en løsning, der udover at være grøn også betaler sig selv hjem igen. Dertil ligner solcelletagstenene helt almindelige tagsten. Energihjem.dk snakker med eksperter på området, og ser nærmere på fordele og besparelser ved etableringen af et integreret solcelletag.

Hvis du som husejer vil være helt fremme, hvad angår et bæredygtigt hus, skal du skifte dit gamle tag ud med noget, der minder om en blomstrende mark. Den nye trend kaldes ”grønne tage.”

Her kan du læse om de spændende muligheder, der ligger i at få et energitag. Der er penge at spare, og du skal ikke nødvendigvis have store grimme solceller på dit tag.

Luk