Olie og naturgas skal ud af varmesystemet, og grøn strøm og grøn fjernvarme skal ind i stedet for. Derfor vil et enigt Folketing nu have danskerne til at udfase olie- og naturgasfyr med stigende afgifter og en ny skrotningsordning, der udløser et kontant tilskud, når fyret skrottes til fordel for en grøn varmekilde.

Opdateret 28. september 2020: Skrotningsordningen er vedtaget: Bliver en abonnementsordning til varmepumper.
Opdateret den 17. juli 2020: Ifølge aftaleteksten skal skrotningsordningen allerede træde i kraft i 2020.

Natten til mandag d. 22. juni 2020 blev alle Folketingets partier bestående af Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om en klimaaftale, der skal sænke CO2-udledningen i Danmark. Aftalen indebærer en lang række initiativer og tiltag, hvor et helt centralt element er en ambition om at udfase individuelle olie- og naturgasfyr.

Individuelle olie- og naturgasfyr skal udfases: Ny skrotningsordning klar i 2021

I 2020 afsættes 290 mio. kr. til udfasning af olie- og gasfyr (opgjort i 2020-priser og inklusiv afledt afgiftstab). Olie og naturgas skal ud af varmesystemet, står der i aftalepapiret. Puljen udmøntes med 35 mio. kr. til Skrotningsordningen, og 245 mio. kr. til Bygningspuljen. Der er derudover enighed om, at forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes, og at samfundsøkonomikravet moderniseres, jf. Grøn fjernvarme.

Det er ikke første gang, at vi i Danmark har en skrotningsordning, der skal give et økonomisk tilskud til danskere, der vælger at skrotte det gamle fyr til fordel for en energivenlig varmekilde. Den gamle skrotningsordning, som trådte i kraft tilbage i 2010 var kun møntet på oliefyr, men af det nye aftalepapir er der lagt op til at skrotningsordning for 2021 både vil gælde for skrotning af naturgasfyr og oliefyr.

Den gamle skrotningsordning gav et kontant tilskud til boligejere, der udskiftede det gamle oliefyr med enten jordvarme, luft til vand-varmepumpe eller fjernvarme. For at få tilskud fra skrotningsordningen skulle boligejeren være ejer af den ejendom, hvor fyret stod på, der var kun tilskud til helårsboliger og der skulle være tilsagn om tilskud før arbejdet blev igangsat. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den nye skrotningsordning kommer til at se ud, men det kan forventes, at kriterierne vil minde om de tidligere.

Så meget kan du regne med at få i tilskud

De konkrete tilskudssatser er endnu ikke på plads, men TEKNIQ Arbejdsgiverne er kommet med en foreløbig beregning på, hvad husejeren kan få i tilskud, når olie- eller gasfyret udskiftes til en varmepumpe.

Tilskud skrotningsordning
Så meget kan husejerne ifølge TEKNIQ Arbejdsgivernes foreløbige beregninger få i tilskud, hvis de skifter deres nuværende opvarmningsform ud med en varmepumpe. (Ved standardhus med 18.100 KWh varmeforbrug.).

Hvordan søger man om tilskud til skrotning af olie- og gasfyr i 2021?
På Energihjem.dk følger vi hele tiden de politiske beslutninger, der bliver truffet vedrørende den kommende skrotningsordning. Vi vil løbende skrive om detaljerne for skrotningspuljen, og når vi ved, hvad der skal til for at få et kontant tilskud, hvor stort tilskuddet egentligt er, hvordan man ansøger og hvor man ansøger vil informationerne blive udgivet her på sitet.

Højere afgifter på fossile brændsler fra 1. januar 2021

Partierne er enige om at forhøje satsen for den såkaldte rumvarmeafgift, som knytter sig til fossile brændsler, mens elvarmeafgiften til gengæld sænkes for både erhverv og husholdninger.

Allerede fra 1. januar 2021 træder ændringerne i kraft og de skal sikre, at det bliver dyrere at varme boligen op med fossile brændstofkilder. Omvendt bliver det billigere, hvis boligen opvarmes med grøn strøm eksempelvis fra varmepumper, jordvarme eller fra grøn fjernvarme.

Satsen for rumvarmeafgiften for fossile brændsler forhøjes fra 56,7 kr. pr. gigajoule (GJ) til 62,3 kr. pr. GJ og at satsen for elvarmeafgiften nedjusteres fra 15,5 øre pr. kilowatt-time (kWh) til henholdsvis 0,4 øre/kWh for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger, hvilket svarer til EU’s minimumssatser.

Disse tiltag skal medvirke til udfasning af olie- og naturgasfyr:

 • Ny skrotningsordning klar i 2021 til dig, der skrotter olie- eller naturgasfyr
 • Afgifter på fossile brændsler stiger 1. januar 2021
 • Elvarmeafgiften nedjusteres 1. januar 2021
 • Forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes
 • Der afsættes 245 mio. kr. til Bygningspuljen til udfasning af naturgas- og oliefyr
 • Det skal undersøges om en mulig låneordning kan etableres for borgere med manglende finansieringsmuligheder
 • Der sættes midler af til tiltag målrettet forbrugersikkerhed samt sikker implementering, der skal understøtte omstillingen fra olie- og gasfyr til eldrevne varmepumper
 • VE-godkendelsesordningen skal udbredes og muligvis være obligatorisk for installation af varmepumper
 • Der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at udfase olie og naturgas i husholdningers opvarmning
 • Den samlede indsats for udfasning af olie- og gasfyr (dvs. inklusiv afgifter, ophævelse af forbrugerbindinger og modernisering af samfundsøkonomikravet samt udmøntning af puljer) skønnes at give en samlet CO2-effekt på 0,5 mio. ton i 2025 og 0,7 mio. ton i 2030
 • Du kan finde hele den politiske aftale her –>

Husk også håndværkerfradrag og energitilskud

Af de politiske tiltag fremgår det tydeligt, at man vil gøre rigtigt meget for, at de danske boligejere skrotter de gamle fyr til fordel for grønne opvarmningskilder. Udover stigende afgifter og muligheder for at få tilskud fra skrotningspuljen i 2021, så vil der i 2021 også være mulighed for både energitilskud til etablering af en ny varmekilde. Ligeledes kan noget af håndværkerenes løn også trækkes fra i skat via det grønne håndværkerfradrag.

I forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne vil det blive undersøgt, om der kan etableres en særlig låneordning til borgere med manglende finansieringsmuligheder. Undersøgelsen kan være færdig inden udgangen af 2020.

Kan det betale sig at udskifte sit fyr i 2020?

Det er en rigtig stor udgift at få udskiftet det gamle fyr med en ny varmekilde. Og med den politiske aftale, der er lagt på bordet sender de danske politikere et klart signal om, at de vil gøre rigtig meget for at alle olie- og naturgasfyr i de private husholdninger bliver udfaset. Går du og overvejer om du skal udskifte det gamle fyr, så bør du bestemt tage disse tiltag med i dine overvejelser.

Tilmeld dig nyhedsbrev og hold dig opdateret
Hos Energihjem.dk holder vi os opdateret de forskellige tilskudsordninger og den kommende skrotningspulje. Vi sender et nyhedsbrev, når vi kender detaljer for skrotningsordning og tilskudspuljen. Vil du gerne holde dig opdateret, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

32 Kommentarer

 1. Hej.
  Vi har oliefyr, som vi gerne vil udskifte.
  Vi bor helårs i sommerhus, og vil høre om vi kan få tilskud til luft til vand varmepumpe.
  Hilsen Karen Nielsen

  • Hej Karen

   Tak for din kommentar – og dejligt, at du overvejer et udskift.

   Faktisk er skrotningsordningen blevet vedtaget – og den ser en del anderledes ud end først antaget. Den kommer nemlig i form af en abonnementsordning til luft til vand-varmepumper. Læs mere om den skortningspuljen her: https://www.energihjem.dk/skrotningspulje-vedtaget/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 2. Ulrik Ahrensbøll-Friis - Svar

  Kære Energihjem.dk

  Tak for en rigtig god og informativ side.
  Jeg har fulgt lidt med på sidelinjen og må sige at jeg er pænt skuffet over vores politikere! for bare en måned siden havde jeg en drøm om at skifte til jordvarme i løbet af 2021 – Men nu bliver det et pænt nej tak!
  Den nye støtteordning er simpelthen ikke god nok. Nu bliver det når fyret ikke kan mere og når Vi ønsker det og til præcis hvad Vi ønsker. Vi ønsker ikke at have et jordvarmeanlæg på vores grund, som vi så ikke ejer. Det giver ingen mening at andre skal bestemme hvad og hvordan på vores grund. Kan læse at andre ikke har mulighed for selv at købe, så der er den mulighed jo fin. Men den går altså bare ikke for os. Ærgerligt at den ikke rammer bredere med skrotningsordningen.
  Der er jo selvfølgelig håndværkerfradraget, men det hjælper jo desværre ikke på skrotningen af fyret og skiftet til jordvarme. Når nu det også skruer på udgifterne til olie og gas.

  Jeg går ind for den grønne omstilling, men politikernes grønne omstilling på biler (målet for 2030) og nu også på varme halter efter. Den nye ændring af skrotningsordningen får ikke mig til at skifte vores naturgasfyr ud. – Det er en meget trist udvikling.
  Håber de ændrer ordningen igen og at den med denne rammer bredere.

  Ved I om de arbejder videre med skrotningsordningen eller en ordning version 2.0?

  BH Ulrik

  • Hej Ulrik

   Tak for din kommentar – og dejligt, at du kan bruge vores portal 🙂

   Du har helt ret i, at skrotningsordningen er blevet en hel anden udgave end først forventet. Den er blevet vedtaget nu – og vi har skrevet uddybende om dens indhold her: https://www.energihjem.dk/skrotningspulje-vedtaget/

   Energitilskuddet er endnu ikke vedtaget, så måske der kommer tilskud til jordvarme her. Vi krydser. Du kan læse om det kommende energitilskud her: https://www.energihjem.dk/energitilskud-2021/

   Ellers vil jeg lige nævne, at der gives håndværkerfradrag på hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange. Dette gælder godt nok kun 12.500 kroner pr. person i husstanden til håndværkerløn.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 3. Hvordan bliver det med en hybrid løsning, vil der blive tilskud til dette?
  Vil man også kunne få el-varme til nedsat afgift ?
  Har gasfyr i dag fra 2007.
  Personligt synes jeg en hybrid løsning giver mening, da elnettet jo skal forstærkes kraftigt hvis alle på vejen skal have elbil og varmepumpe samtidig.

 4. Har et 22 år gammelt gasfyr, som jeg vil udskifte med et nyt gasfyr. Vi har gulvvarme i en del af vores hus, kan det bruges hvis man skifter til en anden varmebølge?

  • Hej Jan

   Tak for din kommentar. Som ordningen lyder kan du benytte dig af skrotningsordningen, hvis du udskifter til en mere energivenlig varmekilde som en varmepumpe, jordvarme eller grøn fjernvarme. Du kan dog få håndværkerfradrag til “Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg …”

   Det kan du læse mere om her: https://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 5. Else Marie Juhler Rosendahl - Svar

  Varmepumpe leasing. Har ikke råd til at købe en selv. Da jeg i forvejen er straffet af FM p.g.a. F35,og har en usælgelig ejendom,er det vanvid at bruge penge på deslige!!

  • Hej Else Marie

   Tak for din kommentar. Vi oplever, at flere firmaer tilbyder leasing af varmepumper. Du er velkommen til at indhente tilbud via vores gratis service her: https://www.energihjem.dk/tilbud/

   Samtidig åbner Energistyrelsen til oktober op for energitilskud der udover skrotningsordningen, som du har læst om her, skal gøre det mere fordelagtigt at investere i en varmepumpe. Det kan du læse mere om det kommende energitilskud her: https://www.energihjem.dk/energitilskud-2021/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 6. Kan man forvente at tilskud også dækker ens helårsbolig med weekendstatus ?

  • Hej Nils

   Tak for din kommentar. De endelige retningslinjer er endnu ikke på plads, men i den gamle ordning kunne du få tilskud fra skrotningsordningen, hvis du var ejer af den ejendom, hvor fyret stod på – og samtidig var der kun tilskud til helårsboliger og der skulle være tilsagn om tilskud før arbejdet blev igangsat.

   Det gælder også for det kommende energitilskud, som det ser ud nu, at du skal bruge boligen som helårsbeboelse.

   Sommerhuse og ferieboliger er dog berrettiget til det grønne håndværkerfradrag, som du kan læse mere om i denne infografik: https://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 7. Mit oliefyr fra 1954 skal skiftes på et tidspunkt, men jeg har svært ved at se samfundsfordelen ved en støjende luftbaseret varmepumpe fremfor en sandsynlig mulighed for kommende fjernvarme i området eller en jordbaseret vand til vand varmepumpe, hvor alle støjende komponenter flyttes ind i huset.

  Støj = stress = kort levetid. Hvis jeg nu tænker kortsigtet/superegoistisk og falder for tilskudsfristelsen til en luft til vand varmepumpe: Hvordan forklarer jeg så mine naboer at de nu de næste 12-14 år skal høre på min larmende varmepumpeudedel dag og nat, når vi alle har købt hus i et stille område, hvor man ikke har trafikstøj? Og i den grad nyder aften- og weekendstilheden..? Findes der nogle støjregulativer gældende for varmepumper?

  • Hej Torben,

   Tak for din kommentar. Energistyrelsen har faktisk udarbejdet en guide til, hvordan du undgår støjgener med en varmepumpe. Som du også kan læse i guiden, så varierer støjniveauet fra model til model, og samtidig kan du tage visse fordelagtige forbehold. Du kan læse mere i vejledningen her: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/varme/vejledningen_stoejberegner.pdf

   Jeg vil også gerne lige fremhæve at skrotningsordningen også gælder, hvis du udskifter til jordvarme eller fjernvarme.

   Ønsker du uforpligtende tilbud fra professionelle varmepumpe-installatører, så er du mere end velkommen til at bruge vores gratis service: https://www.energihjem.dk/tilbud/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 8. Vi står foran at skulle skifte gasfyr inden længe, (det er fra 2007). Så på den måde passer det meget godt. Og vi har mulighed for at få installeret en luft/vand varmepumpe.
  Men jeg synes dælmene det er svært at få et overblik over, alene hvad sådan en varmepumpe karl koster. Og så alle de evt tilskudsordninger der åbenbart også er, eller kommer..
  Findes der en nogenlunde guide fra nogen, som har været dette her igennem?

  • Hej Kim

   Mange tak for din kommentar. Jeg vil give dig helt ret i, at det kan være svært at finde rundt i junglen af tilskud, fradrag, varmepumpe-modeller og så videre, når man ønsker et udskift til en grønnere varmekilde. Det kommer relanceringen af Energihjem.dk til at lave om på. For nu vil jeg dog prøve at give dig overblikket her:

   Du er velkommen til at benytte vores gratis service til at indhente tilbud på varmepumpeopgaven: https://www.energihjem.dk/tilbud/. En varmepumpespecialist kan også rådgive i forhold til valg af model, der vil passe bedst til din bolig. Vi har også samlet vores artikler om varmepumper her: https://www.energihjem.dk/tips-og-raad/varmepumper/

   I forhold til det økonomiske, så kan du i 2020 få energitilskud til varmepumper, men da ordningen udløber i år, er det de færreste energiselskaber, som stadig tilbyder denne tilskudsmulighed. Hvis udskiftet ikke haster, kan du derfor overveje at vente til 2021, hvor et nyt energitilskud kommer på banen. Dette tilskud er ikke endeligt på plads, men som det ser ud nu, kan du få tilskud til varmepumper. HUSK at tilskuddet skal søges inden du får udført arbejdet. Læs mere om det kommende energitilskud her: https://www.energihjem.dk/energitilskud-2021/

   Du kan også benytte dig af den nye skrotningspulje, som denne artikel handler om. Her er alle detaljer endnu ikke på plads, men som boligejer er der en gevinst at hente, når du skrotter fyret til fordel for en grøn varmekilde – som en varmepumpe. Vi opdaterer artiklen, så snart, der er nyt i sagen.

   Det sidste jeg vil nævne er håndværkerfradraget. Du kan nemlig få fradrag på håndværkerydelsen. når du foretager en: “Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx: Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion eller jordvarme.” Det kan du læse mere om i denne infografik: https://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   Jeg håber, at det gav en smule mere overblik 🙂
   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 9. Vil det være en idé at starte med at få en luft til luft varmepumpe, når man har et rimelig nyt gasfyr? Og så kun bruge fyret til brugsvand og gulvarme?

  • Hej Nicolai

   Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter en fagmand, der kan rådgive i forhold til de konkrete forhold i din bolig. I flere tilfælde er en varmepumpe et godt og fordelagtigt supplement til en anden varmekilde, men det afhænger naturligvis af dit forbrug, hvor godt dit hus er isoleret osv.

   Som det ser ud nu, kan du i 2021 søge tilskud til installation af varmepumper. Du bør derfor overveje om du bør vente til, at denne tilskudsmulighed bliver en realitet. Nærmere info om tilskuddet afventer vi, men vi opdaterer denne artikel: https://www.energihjem.dk/energitilskud-2021/, så snart der er nyt i sagen.

   Hvis du ønsker uforpligtende tilbud på din varmepumpe-opgave, er du meget velkommen til at benytte vores gratis service: https://www.energihjem.dk/tilbud/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 10. Påtænker at udskifte oliefyret i 2021.

  • Hej Poul

   Tak for din kommentar. Dejligt at læse, at du overvejer at benytte dig af skrotningsordningen. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den nye skrotningsordning kommer til at se ud, og de konkrete tilskudssatser er endnu ikke på plads. Vi opdaterer naturligvis portalen, når vi ved mere.

   Du er velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og få mere information direkte i indbakken, når der er nyt i sagen: https://www.energihjem.dk/nyt-energihjem-2020/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 11. Louise Bruhn Petersen - Svar

  Hej, hvad mon tilskuddet er hvis man skrotter et relativt nyt naturgas fyr (2014-2015) med fjernvarme – som ligger ude i vejen?
  Mvh.
  Louise

  • Hej Louise

   Tak for din kommentar. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den nye skrotningsordning kommer til at se ud, og dermed er de konkrete tilskudssatser endnu ikke på plads. Vi opdaterer naturligvis portalen, når vi ved mere, men dejligt at læse, at du overvejer at udskifte til en grønnere varmekilde.

   Du er velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og få mere information direkte i indbakken, når der er nyt i sagen: https://www.energihjem.dk/nyt-energihjem-2020/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 12. Får man også tilskuddet hvis man vælger luft-vand pumpe på abbonoment istedet for at købe pumpen?
  Det er jo en ret stor udgift, man derved kan dele i mindre betalinger..

  • Hej Diana

   Tak for din kommentar. Der findes en tilskudsordning til varmepumper på abonnement. Varmepumper på abonnement er en varmeløsning, hvor en leverandør installerer, vedligeholder og driver en varmepumpe i dit hus mod en engangsbetaling, en fast månedlig ydelse samt betaling for den leverede varme. Du kan læse flere detaljer om ansøgning, krav og frister på Energistyrelsens hjemmeside her: https://www.statens-tilskudspuljer.dk/klima-energi-og-forsyningsministeriet/energistyrelsen/15

   Vi kommer også til at lave en opdateret artikel om ordningen her på Energihjem.dk.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 13. Ønsker info om tilskud til skifte fra gasfyr til luft til vand varmepumpe

  • Hej Karsten

   Tak for din kommentar. Angående skrotningsordningen, som vi skriver om her, så forventes det ifølge aftaleteksten, at den allerede træde i kraft i 2020. Vi opdaterer naturligvis artiklen, når der er nyt.

   Angående energisparetilskuddet, så beregnes det efter hvor mange kilowatt-timer (kWh) din energirenovering sparer per år. Jo større besparelse, jo flere penge er der at hente. Du kan bruge Energistyrelsens standardværdikatalog til at få en indikation på, hvor mange kWh dit udskift vil spare dig: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx

   Vær opmærksom på, at den nuværende energitilskudsordning udløber her i 2020. De endegyldige informationer om, hvad energitilskuddet i 2021 indebærer er endnu ikke offentliggjort af Energistyrelsen. Du kan læse mere om energitilskuddet i 2021 her: https://www.energihjem.dk/energitilskud-2021/

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 14. Niels Fuglsang Jørgensen - Svar

  Hej
  Vi fik nyt gasfyr installeret i 2014, og jeg forstå at denne skal udfases… hvad skal jeg så have istedet hvis det ikke er fjernvarme på den gade vi bor på..?
  Mvh Niels

  • Hej Niels,
   Tak for din henvendelse. Hvis der ikke er fjernvarme og heller ikke planer for, at der kommer fjernvarme i den nærmeste fremtid (tjek med det lokale fjernvarmeværk), så vil jeg foreslå dig, at du ser nærmere på muligheden for en luft-vand varmepumpe.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk 🙂

 15. Vil der også komne skrotpræmie på fastbrændselsfyr ?
  Venlig hilsen
  Ghita Jensen

 16. Ønsker at skifte fra oliefyr til varmepumpe i 2020

Luk