Inden ansøgning er indsendt:

Hvorfor kan jeg ikke indsende min ansøgning om energitilskud?

1. Hvis man ikke kan få formularen til en ansøgning om energitilskud til at virke, så bør man først dobbelttjekke om, man har skrevet adressen korrekt. Formularen til indsendelse af energitilskud krydstjekker med BBR-registeret, og derfor skal boligens adresse indtastes med samme oplysninger, som i BBR.

2. Der kan også være problemer med at indsende en tilskudssag, hvis det samlede tilskud falder for minimumsbeløbet, som energitilskuddet kan udløse. Er der tale om en energirenovering, der udløser mindre end 250 kroner så kan man desværre ikke ansøge om energitilskud via Energihjem.dk. Har du mere end én energirenovering, der skal udføres, kan du derfor med fordel slå sagerne sammen under den samme ansøgning.

3. En tredje mulighed til, at du kan have problemer med indberetning, er, at boligen er mindre end 80 kvadratmeter. Vores ansøgningssystem anvender Energistyrelsens standardværdikatalog, hvor det er en forudsætning, at boligen er større end 80 m2. Er boligen mindre end 80 m2, kan man derfor ikke ansøge om energitilskud hos Energihjem.dk.

Må jeg udføre energirenoveringen selv?

Du er velkommen til selv at udføre energirenoveringen. Når du har modtaget forhåndsgodkendelsen på energitilskuddet, er der ingen krav om, du ikke selv må udføre arbejdet. Du skal blot stadig ansøge om energitilskud før materialer bestilles, indkøbes og arbejdet igangsættes.

Kan jeg få energitilskud efter energirenoveringen er udført?

Det er desværre ikke muligt at få energitilskud med tilbagevirkende kraft. Derfor kan man ikke ansøge om energitilskud til nogle former for energirenoveringer, hvor materialer allerede er indkøbt eller hvor arbejdet er igangsat. Man skal ansøge om energitilskud til energirenoveringen før renoveringen påbegyndes.

Kan jeg få energitilskud efter jeg har indkøbt materialer?

Nej. Det er desværre ikke muligt. Man skal dokumentere, at materialerne til renoveringen er købt efter, at man har fået en forhåndsgodkendelse til energirenoveringen. Det er derfor meget vigtigt, at man ansøger om energitilskud før materialer indkøbes og bestilles.

Hvorfor kan jeg ikke angive halmfyr som varmekilde?

Det ansøgningssystem, som vi benytter til at beregne energirenoveringens omfang og dermed energitilskuddet størrelse, kan desværre ikke lave en beregning, hvis din varmekilde er et halmfyr. Du er velkommen til at sende en mail til [email protected] for at høre om der er mulighed for en særberegning af din tilskudssag.

Mit hus er mindre end 80 m2. Hvordan kan jeg få energitilskud?

Hos Energihjem.dk benytter vi Energistyrelsens standardværdikatalog til at beregne omfanget af energirenoveringen og dermed også størrelsen på energitilskuddet. Standardværdikataloget tager udgangspunkt i en bolig, som er større end 80 kvadratmeter. Er din bolig mindre end 80 kvadratmeter, så kan vores system desværre ikke håndtere din energirenovering. Du er velkommen til at sende en mail til [email protected] for at høre om der er mulighed for en særberegning af din tilskudssag.

Jeg ansøger om flere former for energirenovering. Skal de indberettes på samme sag eller hver for sig?
Hvis du skal have udført flere former for energirenovering og eksempelvis både skal isolere og udskifte varmekilde, så vælger du selv, om du skal oprette én eller flere sager. Skal arbejdet udføres på forskellige tidspunkter, kan du med fordel oprette flere sager, så dit energitilskud bliver udbetalt så snart den pågældende energirenovering er udført. Opretter du alle energirenoveringer på samme sag, kan du først få udbetalt energitilskuddet, når du har uploadet dokumentation for, at alt arbejdet er udført. 
Kan jeg få tilskud til en frivillig forening, spejderhytte eller et klubhus?

Som udgangspunkt kan alle energibesparelser som kan dokumenteres under reglerne i Energispareaftalen udløse tilskud. Det er bygningsejeren som kan søge om tilskud, eller en person/forening som bygningsejeren/ bygningsejerne har givet retten til at søge tilskuddet til. Hvis der anvendes selvbetjeningsportaler som vores her på Energihjem.dk  kan der kun indberettes standardværdier. Spejderhuse/klubhuse og lignende er ikke beboelse, og falder derfor udenfor anvendelsen af standardværdierne. (Typisk fordi at det ikke er opvarmet til 20 grader over året) Derfor kan der kun gives tilskud, hvis der udføres en specifik beregning af energibesparelsen, som typisk udføres af en energirådgiver eller lign. Du er velkommen til at sende en mail til vores energivejleder på [email protected] for at høre om jeres energirenovering kan udløse et tilskud.

Har ansøgt om energitilskud:

Kan jeg ændre i min forhåndsgodkendelse senere?

Ja, hvis du allerede har fået en forhåndsgodkendelse på din energirenovering, så kan du godt få ændret på mindre detaljer i sagen. Skal der eksempelvis justeres på antallet af kvadratmeter, så kan du godt ændre på denne information senere i forløbet.

Det er også muligt at ændre på typen af en energirenovering, så længe den er inden for samme kategori. Finder du eksempelvis ud af, at du udskifter til en anden form for vindue end den, du har fået forhåndsgodkendelse til, så kan vi også hjælpe med at redigere i dette.

Når du vil have ændret en forhåndsgodkendelse, sender du blot en mail til [email protected] med dit sagsnummer og informationer om den pågældende ændring, så skal vi gøre vores bedste for at hjælpe dig videre.

Hvilke krav er der til min faktura og dokumentation af arbejdet?

Når energirenoveringen er udført, skal du uploade en faktura. Typen af arbejde skal fremgå af fakturaen, og der skal være en dato på. Der skal også stå hvilke materialer, der er anvendt og mængden/størrelsen skal angives.

Det er ikke et krav, der er dokumentation for, at arbejdet er betalt. Man skal derfor ikke uploade kvitteringer på bankoverførsler eller lignende – blot en faktura, der dokumenterer, at arbejdet er udført.

Du kan læse meget mere om dokumentation af energirenoveringen i vores guide til dokumnentation

Hvad hvis jeg mister mit login og password?

Vi kan sagtens hjælpe dig, hvis du har mistet dine loginoplysninger, så skal du blot sende en mail til [email protected] med dine oplysninger, så vi kan komme i kontakt med dig.

Kan min forhåndsgodkendelse udløbe?

Din forhåndsgodkendelse udløber efter 6 måneder. Det vil sige, at dit byggeprojekt skal være udført inden for disse 6 måneder, og dokumentationen lagt op i vores system.

Hvis dit byggeprojekt bliver forsinket eller er et længere projekt på over 6 måneder, er det vigtigt, at du tager kontakt til os på [email protected] , så vi kan informere vores energirådgiver og forlænge din forhåndsgodkendelse.

 

Generelt om energitilskud:

Kan jeg indhente energitilskud fra flere steder?

Det er ikke tilladt at indhente energitilskud fra mere end ét energiselskab, når der er tale om den samme energirenovering.

Det er heller ikke tilladt at få energitilskud til materialer og samtidigt indhente et energitilskud til arbejdet et andet sted fra.

Det er dog stadig tilladt at kombinere håndværkerfradraget med energitilskuddet.

Kan energitilskuddet kombineres med håndværkerfradraget?

Ja. Ved de fleste energirenoveringer i boligen, kan man både modtage energitilskud og anvende håndværkerfradraget. Det kan være på opgaver såsom udskiftning af vinduer, isolering af ydervægge eller installation af varmepumper. Du kan her læse alt om det grønne håndværkerfradrag og hvilke former for energirenovering, der er fradragsberettigede.

Hvorfor er der forskellige satser afhængigt af hvor man ansøger om energitilskud?

Det varierer hvor meget man kan få i energitilskud hos de enkelte energiselskaber, da det ikke er fastlagt fra offentlig instans hvor meget, der skal udbetales til forbrugerne, når de ansøger om energitilskud. På Energihjem.dk har vi en liste med energiselskaber, der giver tilskud inklusiv hvor meget de udbetaler. Listen opdateres løbende og medtager også administrationsgebyrer. Du kan finde listen her.

Infografik om energitilskud

Vil du vide mere om tilskud til energirenovering og hvordan hele tilskudsordningen er strikket sammen? Så kan du se vores infografik om tilskud til energirenovering. Her gennemgår vi alle relevante informationer om energitilskuddet.

Luk