Energitilskud til andels- og ejerboligforeninger, privat udlejning og erhverv

Ansøger du om energitilskud på vegne af din virksomhed eller boligforening, er ansøgningsprocessen en smule anderledes end for privatpersoner.

Der er nemlig behov for specifikke udregninger af energibesparelsens størrelse, når energibesparelser i en større ejendom skal udregnes. Udregningerne kræver derfor en kvalitetssikring fra en energirådgiver, som kan måle energibesparelsens størrelse uden at anvende det standardværdikatalog, der anvendes til private boligejere.

Energihjem.dk har et samarbejde med energirådgiveren Energibossen. Han sørger for at udregne energibesparelsens størrelse og kvalitetsikre beregninger til energitilskud i alle de sager, hvor standardværdier ikke kan anvendes. Søg via denne formular, hvis du søger om energitilskud til virksomheder og erhvervsejendomme, udlejningsejendom eller til andre større bygninger, hvor der skal energirenoveres.

Via ovennævnte samarbejde får du 15 øre pr. sparet kWh, som energirenoveringen medfører.

Det er vigtigt, at du søger om energitilskud, før du sætter gang i energirenoveringen og indkøber materialer. Tilskuddet udbetales nemlig ikke med tilbagevirkende kraft.

 

Ansøg om tilskud til energirenovering

 

Hvad kan du søge om energitilskud til?

  • Udskiftning af vinduer og døre
  • Efterisolering af tagkonstruktion eller loftsrum
  • Efterisolering af etageadskillelse og/eller ydervægge
  • El-besparelser
  • Ventilationsanlæg
  • Konvertering af varmekilder
  • Tekniske komponenter
  • Teknisk isolering (isolering af rør)

Hvor meget kan du få i energitilskud?

Størrelsen på energitilskuddet afhænger af hvilken type energirenovering, du skal have lavet.

Energitilskud udregnes efter, hvor stor en energibesparelse renoveringen resulterer i. Jo mere en boligforening eller virksomhed reducerer sit forbrug af kWh, desto større tilskud modtager de.

Energibesparelsen skal udregnes af en energirådgiver, da Energihjem.dk’s standardsatser ikke kan anvendes i forbindelse med energirenoveringer i boligforeninger eller virksomheder.

Når en boligforening eller virksomhed ansøger om energitilskuddet, vil Energihjem.dk’s samarbejdspartner, Energibossen, sikre den nødvendige dokumentation, kortlægge ejendommen og kvalitetssikre energirenoveringens omfang.

Eksempler på udregning af tilskud
Eksempel 1: En andelsboligforening fik efterisoleret tag, udskiftet vinduer og skiftet til LED belysning på fællesarealerne. Regnestykket for andelsboligforeningens tilskud og besparelser så derfor sådan ud:

Udgift til renovering:
2.600.000 kroner
Årlig besparelse på energiregning:
96.750 kroner
Energibesparelsen beregnes til:
61.060 kWh
Energitilskud: 21 øre pr kWh:
12.822 kroner

Eksempel 2: En andelsboligforening fik udskiftet gamle termovinduer til energivenlige glas og hulmursisoleret ejendommen. Regnestykket for andelsboligforeningens energibesparelse og tilskud så sådan ud:

Årlig besparelse på energiregning:
82.407 kroner
Energibesparelsen beregnes til:
138.575 kWh
Energitilskud: 21 øre pr kWh:
29.100 kroner

 

Vil du vide mere om tilskud til energirenoveringer, kan du finde al information i forbindelse med energitilskuddet under tilskud til energirenoveringer.

 

Luk